Cenik

Mesečna šolnina za 30 minut pouka instrumenta individualno in 45 minut pouka nauka o glasbi skupinsko znaša 54 EUR + DDV.

Mesečna šolnina za 45 minut pouka instrumenta individualno znaša 74 EUR + DDV. V tem primeru lahko pouk teorije poteka na uri instrumenta.

Drugi otrok v družini ima 10 % popusta.