Cenik

Mesečna šolnina za 30 minut pouka instrumenta individualno in 45 minut pouka nauka o glasbi skupinsko na teden znaša 52 EUR + DDV.

Mesečna šolnina za 45 minut pouka instrumenta individualno znaša 70 EUR + DDV. V tem primeru lahko pouk teorije poteka na uri instrumenta.

Drugi otrok v družini ima 10 % popusta.

V glasbeno pripravljalnico vključujemo učence stare od 5 – 6 let. Cena: 38 EUR .

Tečaj angleščine za otroke skozi glasbo, petje in ples stare od 4 – 6 let. Cena: 38 EUR.